Sunbeams
Log in
Word vrijwilliger

Stichting AllstarZ

Wij zijn Stichting AllstarZ, de activiteitenclub waarbij iedereen van “A” tot “Z” welkom is!
Onze 30 deelnemers (kinderen en jongeren) hebben een verstandelijke en / of meervoudige complexe beperking.
Allstarz is “uniek” in Nederland.
Wij zijn namelijk de enige stichting die alléén actief is voor thuiswonende kinderen en jongeren.
Ook deze bijzondere kinderen horen hun eigen clubje te hebben waar zij op zaterdag heen kunnen samen met al hun vriendjes en vriendinnetjes.
.
Het financiële fundament word gevormd door de ouders die een vaste bijdrage betalen voor de activiteiten van onze stichting.
.
Onze verblijfslocatie is een belangrijke vriend van onze stichting want hier zijn onze vrijwilligers en kinderen na 35 jaar nog steeds elke zaterdag welkom. Drijvende kracht van onze stichting is Mark Deckers, hij is vanaf zijn 12e jaar vrijwilliger, draait inmiddels ruim 24 jaar mee en is sinds 18 jaar de leider van deze mooie groep mensen. 
.
Heb je vragen over Allstarz, wil je vrijwilliger worden of lijkt Allstarz je een leuke plek voor je zoon of dochter
.
Neem dan contact op met Mark.
.
.
.

ACTIVITEITEN

Op een normale zaterdagmiddag hebben onze leden het al druk met zingen, knutselen, koken, verhalen vertellen, koffie drinken, playbacken, spelen, lachen en dan komt daar nog elke 4 weken een uitstapje bij!!!!

Zoals excursies naar politie en brandweer, bioscoop, pizza’s bakken, onze spectaculaire nieuwjaarsreceptie, kinderboerderij, kamperen, reddingsbrigade, carnaval, streetdance, sportmiddag. Hoogtepunt van het jaar is het jaarlijkse kamp!!!

Onze vrijwilligers trainen elk jaar hun EHBO & Reanimatie vaardigheden op Allstarz en ontvangen indien geslaagd allemaal een officieel certificaat!

EINDELOOS DOEL

Het doel van onze stichting is: een ontspanningsmiddag bieden voor maximaal 30 verstandelijk en/of meervoudig gehandicapte kinderen en jongeren.

Onze leden komen uit Nuenen en omgeving en wonen allemaal bij hun ouders. Het verloop van onze leden is laag, we werken meestal met een wachtlijst voor nieuwe leden.

Dit doel kunnen wij realiseren met ongeveer 40 vrijwilligers. Deze vrijwilligers, van scholieren die genoeg hebben van vakken vullen tot 55-plussers die weer wat tijd over hebben, staan elke zaterdag paraat om er weer een feest van te maken. Allstarz werkt als stichting alleen met vrijwilligers en daar zijn we trots op.

 

† Ter nagedachtenis aan Ad Keepers - Ouder & Grote Steun en Toeverlaat voor ons