Sunbeams
Log in
Word vrijwilliger

Voorwaarden Allstarz

Algemene Voorwaarden Stichting AllstarZ

Allstarz heeft een beperkt aantal algemene voorwaarden.

1. Tijdig aanwezig

Het programma bij AllstarZ begint op zaterdag om 13.30. Om echt op dit tijdstip te kunnen beginnen verzoeken wij je om je kind uiterlijk 13.20 te brengen. In het vervolg zullen wij de deur bij de hoofdingang om 13.30 afsluiten. Hierna kun je niet meer deelnemen aan de activiteitenmiddag.

2. Afmelden

Indien je kind op een zaterdag niet aanwezig kan zijn, dan graag uiterlijk donderdag afmelden. Je kunt ook alle zaterdagen van het lopende seizoen, waarvan je al weet dat je kind niet aanwezig kan zijn, aan ons doorgeven. Afmeldingen dienen bij voorkeur via de website (dus niet mondeling op zaterdag!) of per mail doorgegeven te worden. Het tijdig afmelden is voor Allstarz, die werkt met vrijwilliger, van groot belang. Wij plannen de hoeveelheid vrijwilligers op de hoeveelheid kinderen die gaan komen. Het is voor de vrijwilligers een zeer grote frustratie als we 10 kinderen verwachten er er uiteindelijk maar 6 komen. Dit betekent dat we op dat moment met teveel vrijwilligers zitten. De “sanctie” op het na 3 maal niet tijdig afmelden van je kind is dat je kind voor een periode van 2 maanden niet meer naar Allstarz mag komen. Als er uitstapjes of zelfs het kamp in deze periode valt, wordt hier geen uitzondering voor gemaakt.

3. Aanmelden

Voor grote uitstapjes naar b.v. een attractiepark, brandweer, zwemmen of het kamp vragen wij naar de aanwezigheid van de kinderen. Wij stellen in onze mail dan de vraag om uiterlijk voor een bepaald tijdstip te reageren. Reageer je niet of na het gestelde tijdstip dan word je uitgesloten van deelname aan het desbetreffende uitje.
Als er (extra) kosten gemaakt worden voor b.v. een groot uitstapje of het kamp geld:
Als je kind eenmaal is opgegeven en de kosten zijn gemaakt dan is restitutie in geen enkel geval mogelijk als je zelf besluit dat je kind niet meer mee gaat.

4. Jaarlijkse Bijdrage

Elk kind betaald een jaarlijkse bijdrage.
Dit is nodig om het financieel fundament van onze stichting te vormen.
In geen enkel geval wordt er restitutie van deze eigen bijdrage toegekend, ook niet als kinderen noodgedwongen moeten stoppen of als ouders zelf besluiten dat hun kind stopt.